OBJEKTIF

>> Menyediakan platform kepada pelajar dan penyelidik bagi merekacipta produk berinovasi yang memberi impak dan manfaat kepada komuniti dan industri agroteknologi dan makanan tempatan.

>> Membuka peluang kepada pelajar dan penyelidik bagi memgembangkan idea-idea baharu dalam bidang agroteknologi dan keusahawanan ke era globalisasi.

>> Untuk meningkatkan kemahiran abad ke-21 dan kemahiran teknikal pelajar TVET untuk keupayaan kerja yang lebih baik.

>> Untuk meningkatkan pemahaman antara budaya, perspektif serantau dan komunikasi Inggeris.

IMPAK

Pelajar yang mengambil bahagian dalam Pertandingan Produk Inovasi ini akan memperoleh pengetahuan serta membantu meningkatkan kemahiran inovatif dan komunikasi. Antara kelebihan program ini adalah seperti berikut:

  >> Peluang untuk turut serta dalam Pertandingan antarabangsa yang dianjurkan oleh POLISAS dan IBTE.

  >> Membantu mengukuhkan daya saing, pengetahuan dan kemahiran teknikal para pelajar.